TIN TỨC ĐÀO TẠO

Tại ACBH, định kỳ hằng năm đều diễn ra các khóa đào tạo dành cho nhân viên, trong đó bao gồm đào tạo nghiệp vụ cơ bản, nghiệp vụ nâng cao, các khóa tái đào tạo và các khóa kỹ năng.
Mục đích của việc đào tạo định kỳ hằng năm nhằm trang bị và bổ sung kiến thức, kỹ năng liên quan đến công việc cho nhân viên, từ đó đáp ứng dịch vụ cho Khách hàng được tốt nhất. Đồng thời, thông qua các khóa đào tạo nhân viên đã được thông tin, chia sẻ về văn hóa, nội quy, quy định tại Công ty, từ đó hiểu và thực hiện tốt công việc, nhằm mục đích mang lại kết quả tốt nhất.
Gần đây, Công ty vừa tổ chức một số khóa đào tạo sau:
 

 

Lớp nghiệp vụ Vệ sinh công nghiệp

Trang bị kiến thức cơ bản về môi trường làm việc, nội quy, quy trình làm việc và nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp

 

Lớp Nghiệp vụ lái xe an toàn

Thông đạt chất lượng dịch vụ vận tải của công ty, nâng cao kỹ năng và tác phong phục vụ khách hàng, nâng cao uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp.

 

Dẫn dắt sự thay đổi

Nhận thức tầm quan trọng của sự thay đổi, nguyên nhân gây khó khăn, thách thức và động lực thúc đẩy sự thay đổi trong doanh nghiệp, nâng cao các kỹ năng cần thiết để quản lý và dẫn dắt sự thay đổi. Vai trò của người quản lý cấp sơ sở đối với nhân viên khi có sự thay đổi diễn ra và các yếu tố giúp người quản lý thực hiện tốt vai trò của mình.

 

Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh

Giúp học viên hiểu được tác động, lợi ích của môi trường làm việc lành mạnh đến văn hóa công ty,  từ đó làm tiền đề xây dựng môi trường làm việc được nhân viên yêu thích, tạo dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức và hướng tới hiệu quả làm việc, sự gắn kết của nhân viên

 

Workshop “Better Never Stops”

Khóa học đã giúp mỗi nhân viên nhận thức được “Sự tốt hơn không bao giờ ngừng lại”, trang bị cho nhân viên phương cách để làm tốt hơn trong công việc, biết tạo ra mục tiêu và nỗ lực đạt được mục tiêu.

Nhận tin tuyển dụng mỗi ngày

Call Now Button