HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

MÔ TẢ CHI TIẾT


Cung ứng nhân sự hành chính văn phòng tổng hợp một cách đầy đủ, kịp thời và phù hợp với nhu cầu của khách hàng, bao gồm các chức danh: Hành chính, Thư ký, Lễ tân, Giao nhận Chứng từ, Tổng đài, v.v…

Nhận tin tuyển dụng mỗi ngày

Call Now Button