CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG

Bằng việc đăng ký tài khoản, nhập các dữ liệu cá nhân, đánh dấu vào ô đồng ý, chọn các thiết lập kỹ thuật đồng ý hoặc qua một hành động khác được thiết lập trên website, người dùng xác nhận và đồng ý cho phép Chúng Tôi (Công ty CP Phát triển và Cung ứng Nguồn nhân lực Á Châu và Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Ngân hàng Á Châu) thu thập, sử dụng, chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng theo Chính sách áp dụng này.

I. Các dữ liệu cá nhân Chúng Tôi thu thập:

Các dữ liệu cá nhân Chúng Tôi thu thập bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Họ tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Giới tính
 • Hình ảnh
 • Tình trạng hôn nhân
 • Địa chỉ liên hệ
 • Số điện thoại
 • Email cá nhân
 • Bằng cấp, chứng chỉ
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Thông tin người tham khảo (họ tên, chức vụ, số điện thoại)
 • Các dữ liệu cá nhân khác có liên quan

II. Mục đích Chúng Tôi thu thập dữ liệu cá nhân:

Chúng Tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng cho một/một số hoặc toàn bộ các mục đích sau đây:

1. Để thực hiện công tác tuyển dụng tại Công ty Chúng Tôi. Bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động:

–  Xem xét, đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên (người dùng) đối với nhu cầu tuyển dụng, vị trí công việc của Chúng Tôi đưa ra;

–  Để liên hệ với ứng viên nhằm: trao đổi các nội dung liên quan đến vị trí công việc tuyển dụng; thu thập thêm các thông tin về kiến thức, kinh nghiệm,…của ứng viên cho mục đích tuyển dụng; mời ứng viên tham dự các buổi phỏng vấn do Chúng Tôi tổ chức, sắp xếp; …

2. Để thực hiện các công tác thống kê, khảo sát, nghiên cứu, lưu trữ, …theo nhu cầu của Chúng Tôi (nếu có).

3. Để chia sẻ, cung cấp cho Bên thứ ba có liên quan trong công tác tuyển dụng.

4. Các mục đích khác gắn liền với công tác tuyển dụng của Chúng Tôi.

III. Quyền và nghĩa vụ của người dùng:

 • Được tiếp cận các thông tin việc làm của Chúng Tôi kịp thời.
 • Được ứng tuyển vào các vị trí việc làm mà bản thân nhận thấy phù hợp.
 • Được Chúng Tôi liên hệ để mời tham dự các buổi phỏng vấn nếu Chúng Tôi nhận thấy phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Chúng Tôi.
 • Có thể gửi yêu cầu đề nghị Chúng Tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình nếu có sai sót, thay đổi trong quá trình cung cấp.
 • Có quyền rút lại sự đồng ý về việc tiếp tục sử dụng, thu thập dữ liệu cá nhân bằng cách gửi Email trực tiếp cho Chúng Tôi.
 • Cung cấp dữ liệu cá nhân của bản thân đầy đủ, chính xác.
 • Tự chịu trách nhiệm trong việc bảo mật tài khoản và mật khẩu truy cập nếu đăng ký tài khoản tại website.
 • Trường hợp người dùng có cung cấp các dữ liệu cá nhân của người khác, người dùng cam kết rằng (i) Người dùng đã giải thích cho cá nhân liên quan rằng dữ liệu cá nhân của họ được chia sẻ, xử lý cho/bởi Chúng Tôi; (ii) Đã có sự ủy quyền/chấp thuận/đồng ý của những cá nhân có liên quan về việc chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật; và (iii) chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thắc mắc/khiếu nại nào phát sinh từ các cá nhân có liên quan do Người dùng cung cấp thông tin.
 • Bằng việc đăng ký tài khoản và/hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho Chúng Tôi theo Chính sách này, người dùng cam kết không có thắc mắc, khiếu nại nào đối với các dữ liệu cá nhân đã cung cấp.

IV. Thay đổi Chính sách áp dụng:

Chúng Tôi có quyền thay đổi, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ Chính sách áp dụng này bất kỳ lúc nào, phiên bản mới nhất của Chính sách áp dụng sẽ được đăng tải trên trang thông tin tuyển dụng của Chúng Tôi (http//:tuyendungacbh.com). Chúng Tôi khuyến nghị người dùng nên thường xuyên theo dõi Chính sách áp dụng của Chúng Tôi để kịp thời cập nhật các thay đổi.

V. Thông tin liên lạc:

Trường hợp Người dùng có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào liên quan đến Chính sách áp dụng, vui lòng liên hệ Chúng Tôi qua hot line: 0903 128 071

Nhận tin tuyển dụng mỗi ngày

Call Now Button