ACBH

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

Lưu ý: NV đăng ký tuần tự theo đúng thứ tự từ trên xuống dưới như danh sách đã lập.


    Đội:
    Nơi làm việc:
    Mã NV - Họ và tên:
    Họ & tên của thiếu nhi(IN HOA KHÔNG DẤU):

    Ngày tháng năm sinh
    Học sinh học lớp:
    Tên trường bé đang học(IN HOA KHÔNG DẤU):
    Trường bé đang học ở Quận/huyện nào:
    Họ tên Ba cùng làm hệ thống ACB (nếu có):


    Nhân viên kiểm tra kỹ rồi bấm ĐĂNG KÝ. Sau khi đăng ký hoàn tất danh sách, vui lòng scan Danh sách và Giấy khen theo đúng thứ tự trong DS (TĐV đã ký sao y bản chính) thành 1 file PDF, đặt tên theo cú pháp: Mã đội - tên CN/PGD - HSG 2022 ACBH gửi về mail: Hongvtt01@acb.com.vn
    Mọi thắc mắc (nếu có) vui lòng liên hệ: Thu Hồng - SDT: 038.6491.231
     

    Nhận tin tuyển dụng mỗi ngày

    Call Now Button