ACBD

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THIẾU NHI

Lưu ý: Nhân viên có từ hai con trở lên thì đăng ký nhiều lần (mỗi lần đăng ký một bé)


  Đội:
  Nơi làm việc:
  Mã NV - Họ và tên:
  Họ & tên của thiếu nhi:
  Ngày tháng năm sinh


  Nhân viên kiểm tra kỹ rồi bấm ĐĂNG KÝ. Mọi thắc mắc (nếu có) vui lòng liên hệ: Thu Hồng - SDT: 038.6491.231

  Nhận tin tuyển dụng mỗi ngày

  Call Now Button