Team Building

Vào khoảng Tháng 6 đến tháng 10 hằng năm, Công ty ACBH tổ chức các hoạt động Teambuilding nhằm mục đích tạo điều kiện cho nhân viên Công ty gặp gỡ, giao lưu, vui chơi, giải trí, giúp rèn luyện kỹ năng làm việc đội nhóm, nâng cao tinh thần đoàn kết, tăng nhiệt huyết thông qua các hoạt động tập thể để nhân viên trải nghiệm các tình huống, điều chỉnh hành vi cá nhân để hòa nhập tốt hơn vào công việc, đóng góp tích cực cùng Công ty hoàn thành mục tiêu chung tiến đến vượt sự mong đợi thông qua các hoạt động Teambuilding.

Hoạt động Teambuilding cũng đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng triển khai, áp dụng các giá trị cốt lõi và Văn hóa Doanh nghiệp của Công ty, nhắc nhở, thôi thúc nhân viên việc áp dụng các giá trị cốt lõi và đạo đức nghề nghiệp vào môi trường làm việc thông qua bài học của các trò chơi hoạt động tập thể. Chính những hoạt động Teambuilding thiết thực mà Công ty mang lại đã gắn kết mọi người lại gần nhau, giúp mọi người thêm hiểu và yêu mến nhau hơn, cùng nhau tạo nên một ACBH đoàn kết, gắn bó và phát triển.

Một số hình ảnh Teambuilding

 


Video Teambuilding Nha Trang Công ty ACBH – ACBD

Nhận tin tuyển dụng mỗi ngày

Call Now Button