BẢN TIN THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN QUÝ III – 2021

Quý 3.2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, tuy nhiên tất cả thành viên Công ty ACBH & ACBD đã cùng nhau đồng lòng chung tay phòng/chống dịch, cố gắng vượt qua khó khăn và thực hiện tốt các công việc của mình.
Trong quý 3.2021, đã có những cá nhân tiêu biểu, thể hiện rõ nét các giá trị cốt lõi trong Văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của Công ty.

Danh sách nhân viên ACBD được ghi nhận thành tích trong quý 3.2021

Khởi đầu quý 4.2021, dịch bệnh đã có những chuyển biến tích cực, chúng ta hãy nạp thật nhiều năng lượng để cùng nhau hoàn thành tốt công việc, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn hoạt động phòng/chống dịch trong suốt quá trình làm việc nhé.

Nhận tin tuyển dụng mỗi ngày

Call Now Button