BẢN TIN THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN QUÝ I – 2021

Chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của Quý II năm 2021. Khép lại Quý I, Bản tin thành tích nhân viên đã ghi nhận thêm những nhân viên có  những  hành động, việc làm ý nghĩa đối với khách hàng, trong công việc hàng ngày… Tất cả đều là những tấm gương thể hiện rõ nét các giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp  để mỗi nhân viên học tập và noi theo.

Thông qua việc trao tặng Giấy khen và tuyên dương, Công ty đã tạo động lực mạnh mẽ  thúc đẩy nhân viên tiếp tục phát huy văn hóa doanh nghiệp để trở thành những nhân viên hội tụ đầy đủ các giá trị cốt lõi mà Công ty hướng đến.

Bản tin thành tích nhân viên Công ty ACBH được tuyên dương trong Quý I – 2021
Bản tin thành tích nhân viên Công ty ACBD được tuyên dương trong Quý I – 2021

Nhận tin tuyển dụng mỗi ngày

Call Now Button