CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỰ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG HẠNG A

Công ty CP Phát triển và Cung ứng Nguồn nhân lực Á Châu

Địa chỉ: 2/19 – 2/20 – 2/21 – 2/21 A Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Công bố về việc đủ điều kiện tự huấn luyện An toàn vệ sinh lao động hạng A.

(Đáp ứng điều kiện v.v có giảng viên cơ hữu huấn luyện ATVSLĐ; bài giảng phù hợp; phòng học với diện tích theo quy định và đảm bảo ATVSLĐ)

Nhận tin tuyển dụng mỗi ngày

Call Now Button